داستانچی برای همه مخاطبان خود آرزوی سالی سرشار از سلامتی و کتاب خواندن آرزو می‌کند!